13
Jun
2016

De Last Thermometer voor Ouders (LTO)

Last modified by Gerritjan Koekkoek on 2016/06/13 09:04
13
Jun
2016

De Last Thermometer voor Ouders (LTO)

Last modified by Gerritjan Koekkoek on 2016/06/13 09:04

De LTO is bedoeld voor ouders/verzorgers van een kind dat onder behandeling is (geweest) in het (kinder)ziekenhuis.

Invuller

 • Naam invuller:
 • Geboortedatum invuller:
 • Invuldatum:
 • Naam kind:
 • Ingevuld door: Vader/Moeder/ Anders, namelijk
In de LTO vragenlijst wordt gevraagd hoe het met u gaat. Eerst vragen we om aan te geven op een thermometer hoe het in het algemeen met u gaat. Vervolgens vragen wij hoe het met u gaat op praktisch, gezins, emotioneel, lichamelijk en cognitief gebied.
thermometer.pngZet een streepje bij het getal op de thermometer dat het beste samenvat hoeveel last u zelf de afgelopen week (inclusief vandaag) in het algemeen heeft gehad van problemen op lichamelijk, emotioneel, sociaal en praktisch gebied, 0 (helemaal geen last) tot en met 10 (extreem veel last).
Kunt u op praktisch, sociaal, emotioneel en lichamelijk gebied aangeven of u zelf de afgelopen week, inclusief vandaag, hier moeite mee hebt gehad of problemen hebt ervaren (niet specifiek met betrekking tot uw kind). Wilt u bij ieder onderwerp JA of NEE aankruisen?
 

Praktische problemen

 • Wonen/huisvesting
 • Werk/studie
 • Financiën/verzekering
 • Huishouden
 • Vervoer
 • Zorg/opvang
 • Vrije tijdsbesteding/ontspannen

Gezin-/sociale problemen

 • Omgang met (ex)partner
 • Omgang met familie
 • Omgang met vrienden
 • Omgang met uw kind(eren)

Emotionele problemen

 • Greep hebben op emoties
 • Zelfvertrouwen
 • Angst
 • Stemming
 • Spanning
 • Eenzaamheid
 • Schuldgevoel
 • Middelen gebruik (bijv. gebruik van alcohol, drugs, en/of medicatie)
 • Terugkerende gedachten over bepaalde gebeurtenis

Lichamelijke problemen

 • Eten
 • Gewicht
 • Slapen
 • Vermoeidheid
 • Conditie
 • Pijn
 • Seksualiteit

Cognitieve problemen

 • Concentratie
 • Vergeetachtigheid
Als gevraagd wordt naar uw kind, wordt uw kind bedoeld dat onder behandeling is (geweest) in het ziekenhuis.
Indien u meerdere kinderen hebt die onder behandeling zijn (geweest) in het (kinder)ziekenhuis, wilt u dan het kind in gedachten nemen wiens ziekte/aandoening de meeste invloed heeft op het dagelijks leven?
 • Is uw kind 2 jaar of ouder? 

JA, mijn kind is 2 jaar of ouder:

Kunt u voor onderstaande gebieden aangeven of u de afgelopen week, inclusief vandaag, hier moeite mee hebt gehad of problemen hebt ervaren. Wilt u bij ieder onderwerp JA of NEE aankruisen?

Opvoeding van uw kind dat onder behandeling is (geweest) in het (kinder)ziekenhuis

 • Omgang met uw kind
 • Omgaan met gevoelens kind
 • Praten over ziekte/gevolgen met uw kind
 • Zelfstandigheid kind
 • Opvolgen van adviezen / behandeling /geven van medicatie aan uw kind

NEE, mijn kind is jonger dan 2 jaar:

Kunt u voor onderstaande gebieden aangeven of u de afgelopen week, inclusief vandaag, hier zorgen over hebt gehad of problemen hebt ervaren. Wilt u bij ieder onderwerp JA of NEE aankruisen?

Opvoeding van uw kind dat onder behandeling is (geweest) in het (kinder)ziekenhuis

 • Contact maken met uw kind
 • Verzorging van uw kind
 • Voeding van uw kind
 • Ontwikkeling van uw kind
 • Opvolgen van adviezen / behandeling / geven van medicatie aan uw kind
 • Slapen van uw kind
 • Gedrag / huilen van uw kind
Kunt u bij onderstaande vragen het antwoord aankruisen dat het meest op uw situatie van toepassing is?
 • Heeft u het gevoel dat u voldoende steun uit uw omgeving krijgt?
  • (indien ja) Wat voor soort steun krijgt u voornamelijk uit uw omgeving?: Praktisch/Emotioneel/Zowel praktisch als emotioneel Anders, namelijk…………………………
 • Wordt er vaak door uw omgeving met onbegrip op uw situatie gereageerd?
 • Heeft u zelf een (chronische) ziekte?
 • Hoe is de omgang met medisch personeel? Goed/ Voldoende/ Matig/ Slecht
 • Zou u met een deskundige willen praten over uw situatie?

Toelichting:

Heeft u nog opmerkingen / vragen over deze vragenlijst of een eventuele toelichting op uw antwoorden?

HARTELIJK BEDANKT VOOR HET INVULLEN VAN DEZE VRAGENLIJST!

Tags:
 

All of the information contained within these questions and answers is for education purposes only. The place to get specific medical advice, diagnoses, and treatment is your doctor. Use of this site is strictly at your own risk. If you find something that you think needs correction or clarification, please let us know at: 

copyrights