informatie

Informatie

Onze informatie is geschreven voor en door mensen rond Williams-Beuren syndroom, zodat we weten waar we het over hebben. We zoeken naar informatie, herschrijven deze om ze begrijpelijk te maken en delen ze. En we delen relevant nieuws over Williams-Beuren syndroom. Op deze manier willen we Julie informeren, het gevoel geven dat je gelijkwaardiger bent om te praten met dokters en zorg-verleners, hen kunt wijzen op de bijzonderheden en je net dat beetje extra steun te geven.

Want als er iets belangrijks is voor julie; met een zorgintensief persoon zoals iemand met Williams-Beuren syndroom, dan is het dat het gezin rechtop blijft staan. En dat is waarbij wij, als community rond Williams-Beuren syndroom willen helpen, met hart en ziel.

Het Williams-Beuren Syndroom (WBS) of Williams Syndroom (WS) is een zeldzame aangeboren ontwikkelings- en gedragsstoornis met verschillende lichamelijke afwijkingen. De aandoening gaat gepaard met een lichte tot ernstige verstandelijke handicap, een karakteristiek gelaat, hart- en vaatafwijkingen, blaas- en nierproblemen, voedingsproblemen en obesitas. 


Over de website-inhoud

 

Alle informatie die u hier vindt is ter informatie, geen medisch advies! De plaats voor het vinden van specifieke medische adviezen, diagnoses en de behandeling is uw arts. Gebruik van deze site is strikt op eigen risico. Als u vind dat iets onjuist is, verduidelijking behoeft, verbeterd kan worden, laat het ons dan weten.

Stuur een email: wiki@waihonapedia.org