WaihonaPedia 2017

Last modified by Antine van Goor - Schaap on 2020/01/19 22:03

WaihonaPedia, een schat aan informatie voor en door experts.WaihonaPedia See and learn, Know and Share

Een stand van zaken na twee jaar WaihonaPedia.

WaihonaPedia staat voor 'Schat' en heeft als doel waardevolle informatie over een aandoening te verzamelen op een digitaal platform.

Per aandoening biedt WaihonaPedia een digitale omgeving voor patiënten, ouders/verzorgers, verwanten, medici, onderzoekers en zorgprofessionals.

Vanuit vier invalshoeken wordt het digitale platform gevuld met informatie:

  • Via ervaringsverhalen van patiënten, ouders/verzorgers en verwanten
  • Via vragen over de aandoening en antwoorden van experts
  • Via adviezen van medici, onderzoekers en zorgprofessionals
  • Via vragenlijsten ingevuld door de patiënten, ouders/verzorgers en/of verwanten

Als basis wordt de aandoening zorgvuldig beschreven. Met de gestandaardiseerde vragenlijsten en scorekaarten, opgesteld door expertisecentrum AMC Amsterdam, worden medische kenmerken per patiënt verzameld. Hoe meer er is ingevuld, des te meer kennis over de gevolgen van de aandoening. De ingevulde vragenlijst kan men downloaden en meenemen naar een consult met een arts of zorgprofessional.

De algemene informatie over de aandoening wordt verdeeld naar onderwerp, Topic genaamd. Elke Topic wordt aangevuld met informatie uit de ervaringsverhalen, vragen en antwoorden, adviezen en ingevulde vragenlijsten van de gebruikers.

WaihonaPedia zorgt voor samenwerking tussen de medische professionals onderling. Bijvoorbeeld: Een arts leest de vragen die leven bij patiënten en hun ouders/verzorgers. De arts kan zijn aanpak hierop aanpassen of onderzoek opstarten. Met zijn antwoorden op de vragen deelt hij tegelijk zijn medische kennis met andere zorgprofessionals. Zoals bijvoorbeeld een gedragsdeskundige, die op zijn beurt zijn kennis deelt met de arts. 

Resultaten testen

Eenvoud blijkt de sleutel tot succes te zijn. In de afgelopen twee jaar is de techniek achter het platform getest. Via een eenvoudige navigatie, de topics en links vindt de gebruiker de juiste informatie.

Gebruikers loggen in op hun eigen profielpagina. Hierin staan veilig opgeslagen de invulde vragenlijsten, de ervaringsverhalen, de vragen en antwoorden en de adviezen. De gebruiker vult zijn Schat aan informatie over de aandoening op elk gewenst moment verder aan.

Het schrijven van 'Ervaringsverhalen' is vereenvoudigd door een template met tips en trics voor het schrijven van je verhaal. Op de achtergrond redigeren professionele tekstschrijvers de teksten op spelling en leesbaarheid, zodat de teksten van hoge kwaliteit zijn.

De 'Vraag en Antwoord' tool is vereenvoudigd. De antwoorden op de gestelde vragen zijn direct zichtbaar voor de vragensteller en degenen die deze vraag volgen. De antwoorden zijn kort en krachtig door de inzet van links naar achtergrondinformatie.

Per Topic worden forums georganiseerd in de Themakamers. Op een afgesproken datum en tijdstip hebben de deelnemers aan het forum digitaal contact met elkaar. Een dergelijke sessie levert een schat aan informatie op over de aandoening en is een waardevolle aanvulling op de gegevens in je profiel.

Er zijn geen taalbarrières. Het digitale platform is internationaal toegankelijk door de vertaalmogelijkheden van de teksten.

Hoe nu verder?

Het WaihonaPedia project duurt tot december 2018. Daarna moet het operationeel zijn en gebruikt worden door zoveel mogelijk patiënten,ouders/verzorgers, medici, onderzoekers en zorgprofessionals. Het aankomende jaar wordt gebruikt voor implementatie van het digitaal platform, testen van de gebruiksvriendelijkheid en het aanpassen van de tool waar nodig. De testresultaten worden gedeeld en het platform wordt verder uitgerold onder de deelnemende verenigingen en stichtingen en hun achterban.

Heb je een vraag over WaihonaPedia? Mail naar Gerritjan Koekkoek.

Tags:
Created by Gerritjan Koekkoek on 2017/11/26 11:37
    

About the website contents

All of the information contained within these questions and answers is for education purposes only. The place to get specific medical advice, diagnoses, and treatment is your doctor. Use of this site is strictly at your own risk. If you find something that you think needs correction or clarification, please let us know at:

Send a email: wiki@waihonapedia.org or call us at: +31 (0)72 792 07 65

Participants and Partners:
copyrights