Vernieuwde Handreiking bezoek en logeren gehandicaptenzorg


Per 1 juli 2020 heeft het kabinet een versoepeling van de coronamaatregelen aangekondigd. Deze versoepeling geldt ook voor bezoek en logeren binnen de gehandicaptenzorg. De ‘Handreiking bezoek gehandicaptenzorg, voor verantwoord bezoek in coronatijd’ van 19 mei is geactualiseerd.

De richtlijnen van de RIVM zijn per 1 juli leidend bij het op bezoek gaan, bezoek ontvangen, logeren bij ouders of bij een zorgorganisatie. Dat betekent dat de algemene richtlijnen gelden: 1,5 meter afstand, hygiënemaatregelen, bij klachten thuisblijven en drukte vermijden. Aanvullende maatregelen, zoals beperkingen rond bezoekfrequentie en duur van bezoek, vervallen daarmee. Mits er geen besmettingen op locatie zijn.

Houden van afstand

Met de versoepeling van de RIVM-richtlijnen is het niet meer in alle gevallen verplicht om anderhalve meter afstand te houden. Zo geldt dit niet meer voor kinderen tot 12 naar volwassenen, voor 12-18 jarigen onderling en voor mensen die hulp of ondersteuning nodig hebben en hun begeleiders. Samen met de cliënt en verwanten moet wel een afweging worden gemaakt tussen de ervaren kwaliteit van leven en de risico’s van besmetting bij veel verschillende contacten.

Communicatie op maat

De handreiking benadrukt het belang van tijdige en duidelijke communicatie en samenspraak met cliënten, verwanten én medewerkers. De communicatie dient zoveel mogelijk op maat te zijn, specifiek voor de betreffende locatie of woning waar de cliënt verblijft. Bij het tot stand komen van afspraken over bezoek en logeren kunnen bijvoorbeeld adviesorganen betrokken worden.

Langer termijnbeleid

Niet alleen moet er volgens de handreiking gekeken worden naar wat er op korte termijn nodig is, maar ook op langere termijn. Cliënten en verwanten moeten daarom ook betrokken worden bij het ontwikkelen van een toekomstbestendig beleid. Daarbij gaat het om vraagstukken als een eventuele tweede golf, maar ook over hoe om te gaan met een virus waar nog geen vaccin voor is. Ter voorbereiding op een eventuele nieuwe golf, adviseert de handreiking nu al beter vorm te geven aan lokale zeggenschap.

Download

Lees hier de geactualiseerde ‘Handreiking bezoek en logeren in de gehandicaptenzorg’ Deze is tot stand gekomen in samenspraak met Ieder(in), KansPLus, LFB, LSR, Per Saldo, NVO, NVAVG en de VGN. 

Dit nieuwsbericht is overgenomen van de website van Iederin: Netwerk voor mensen met een chronische beperking of ziekte

About the website contents

All of the information contained within this site is for education purposes only. Please contact your doctor to get specific medical advice, diagnoses, and treatment. 

Use of this site is strictly at your own risk. 

WaihonaPedia is a platform where parents and experts share experiences and develop knowledge together. So it is not a knowledge base that is finished: WaihonaPedia is work in progress. 

If you find something that you think needs correction or clarification, please contact us:

team WaihonaPedia

Participants and Partners:

anbi.jpg

umc.png

fondsvg.png

kp.png

ms.png

wb.png

ph.png

rt.png

ts.png

am.png

cdls.png

logoWit.png

logoZeldsamen.svg

copyrights