Community

ANBI status voor de Stichting WaihonaPedia


Het verzoek van het bestuur van de in maart 2019 opgerichte Stichting WaihonaPedia aan de Belastingdienst om de ANBI status te verwerven, is in mei 2020 positief beoordeeld.
Het bestuur is hier verheugd over en het kan nu, naast de abonnementen van de aangesloten PGO’s, op zoek gaan naar externe financiers.

Om het digitale platform WaihonaPedia functioneel te kunnen houden en waar nodig is uit te breiden in overeenstemming met wensen van de gebruikers, zijn externe financiële middelen nodig en het belastingvoordeel maakt het dus voor donateurs aantrekkelijker om geld te doneren.

De activiteiten van de Stichting WaihonaPedia zijn erop gericht om patiënten/mensen met een levenslange aandoening en hun ouders, broers en zussen, begeleiders en andere betrokkenen bij de opvoeding en ondersteuning in staat te stellen om via een digitaal platform:

  • Onderlinge ervaringen en informatie te delen.
  • Informatie te verkrijgen over de eigenschappen van de beperkingen, hun behandelwijzen en de nieuwste onderzoeksresultaten ervoor.
  • Behandelaars van mensen met ernstige meervoudige beperkingen toegang te kunnen verlenen tot dit digitale platform, om hun behandeling af te stemmen op de behoeften en
    mogelijkheden van deze patiënten.
  • Onderzoekers naar de oorzaken van ernstige meervoudige beperkingen toegang te kunnen verlenen tot dit digitale platform om hun informatie te verschaffen, hun onderzoek bij te
    stellen of te kunnen afstemmen op de behoeften van deze patiënten om hun kwaliteit vanleven te verhogen.

Els van Overbruggen-Hartman, secretaris Stichting WaihonaPedia.

Page history
Last modified by Chequita Ketelaar-Damen on 2020/10/12 13:19
Created by Chequita Ketelaar-Damen on 2020/10/12 13:07

About the website contents

 

All of the information on this WebSite is for education purposes only. The place to get specific medical advice, diagnoses, and treatment is your doctor. Use of this site is strictly at your own risk. If you find something that you think needs correction or clarification, please let us know at: 

Send a email: wiki@waihonapedia.org