ANBI status voor de Stichting WaihonaPedia


Het verzoek van het bestuur van de in maart 2019 opgerichte Stichting WaihonaPedia aan de Belastingdienst om de ANBI status te verwerven, is in mei 2020 positief beoordeeld.
Het bestuur is hier verheugd over en het kan nu, naast de abonnementen van de aangesloten PGO’s, op zoek gaan naar externe financiers.

Om het digitale platform WaihonaPedia functioneel te kunnen houden en waar nodig is uit te breiden in overeenstemming met wensen van de gebruikers, zijn externe financiële middelen nodig en het belastingvoordeel maakt het dus voor donateurs aantrekkelijker om geld te doneren.

De activiteiten van de Stichting WaihonaPedia zijn erop gericht om patiënten/mensen met een levenslange aandoening en hun ouders, broers en zussen, begeleiders en andere betrokkenen bij de opvoeding en ondersteuning in staat te stellen om via een digitaal platform:

  • Onderlinge ervaringen en informatie te delen.
  • Informatie te verkrijgen over de eigenschappen van de beperkingen, hun behandelwijzen en de nieuwste onderzoeksresultaten ervoor.
  • Behandelaars van mensen met ernstige meervoudige beperkingen toegang te kunnen verlenen tot dit digitale platform, om hun behandeling af te stemmen op de behoeften en
    mogelijkheden van deze patiënten.
  • Onderzoekers naar de oorzaken van ernstige meervoudige beperkingen toegang te kunnen verlenen tot dit digitale platform om hun informatie te verschaffen, hun onderzoek bij te
    stellen of te kunnen afstemmen op de behoeften van deze patiënten om hun kwaliteit vanleven te verhogen.

Els van Overbruggen-Hartman, secretaris Stichting WaihonaPedia.

About the website contents

All of the information contained within this site is for education purposes only. Please contact your doctor to get specific medical advice, diagnoses, and treatment. 

Use of this site is strictly at your own risk. 

WaihonaPedia is a platform where parents and experts share experiences and develop knowledge together. So it is not a knowledge base that is finished: WaihonaPedia is work in progress. 

If you find something that you think needs correction or clarification, please contact us:

team WaihonaPedia

Participants and Partners:

anbi.jpg

umc.png

fondsvg.png

kp.png

ms.png

wb.png

ph.png

rt.png

ts.png

am.png

cdls.png

logoWit.png

logoZeldsamen.svg

copyrights